Online Poker Academy - slovník pojmov, pokrové vyjadrenia nevyhnutné pre hru
Slovenčina
  Home Fenomén pokru Pravidla pokru Druhy hier Stratégie pokru Online poker herne Pokrový slovník  

Pravidlá pokru sú jednoduché a nemali by nikomu robiť problém, avšak špecifický jazyk, s ktorým sa začínajúci hráč pokru stretne, sa môže zdať nezrozumiteľný.

Pokrový slovník

Pravidlá pokru sú jednoduché a nemali by nikomu robiť problém, avšak špecifický jazyk, s ktorým sa stretne začínajúci hráč, ktorý sa chystá rozohrať svoju prvú hru, zúčastniť sa turnaja a ktorého dobrodružstvo s pokrom ešte len začína, sa môže zdať nezrozumiteľný. Čo je to freeroll, blindy, čím sa líši re-raise od re-buy a čo znamená tajomný satelite na zozname turnajov? Zoznámte sa s nasledujúcom slovníkom - nájdete v ňom tieto a ďalšie základné pojmy nevyhnutné pre hru.

A

A-Game
Takto sa označuje kvalitná hra. Môže tiež označovať hru s najvyššími stávkami.

Ace-High
Ruka, ktorá nedrží žiadny pár s najsilnejšou kartou Esom.

Aces Full
Full s tromi esami a ľubovoľnou dvojicou.

Add-on
Nákup dodatočného počtu žetónov v priebehu turnaja.

Aggresive
Označenie hráča, ktorý dorovnáva a zvyšuje, ale len málokedy pokračuje (check).

All-In
Stávka za všetky možné žetóny hráča.

Ante
Peniaze vybrané od hráčov pred rozdaním kariet.

B

Bad Beat
Silná ruka prehrávajúca so silnejšou rukou, ktorá vznikla v dôsledku pribrania.

Backdoor
Situácia po flope, kedy na doplnenie silnej kombinácie potrebujete trafiť dve karty, zároveň na turn rovnako ako na river.

Bankroll
Rozpočet, množstvo peňazí určené na hru.

Bet
Stávka peňazí do banku.

Bet the Limit
Stávka peňazí do banku v najvyššej možnej čiastke v danej hre.

Bet the Pot
Stávka rovná výške banku.

Big Blind
Tzv. „Veľká povinná stávka“. Čiastka stavená do banku hráčom pred rozdaním kariet. Je to dvojnásobok (small) Blind.

Big Slick
Ruka držiaca eso a kráľa (A-K).

Blank
Neužitočná karta.

Blind
Tzv. „Povinná stávka“. Čiastka stavená do banku hráčom pred rozdaním kariet.

Blaf
Cielené zvyšovanie stávky so slabými kartami v ruke, s cieľom presvedčiť hráčov o výške svojich kariet.

Bullets
Pár es.

Bubbled
Vyeliminovanie hráčov z turnaja na posledných miestach neodmeňovaných peňažnými odmenami.

Button
Malý žetón, ktorý putuje od hráča k hráčovi v smere hodinových ručičiek, označujúci rozdávajúceho hráča.

Buy-in
Zápisné. Minimálna suma peňazí nutná na hru.

C

Call
Potvrdenie. Dorovnanie stávky protihráčov pre pokračovanie v hre.

Calling Station
Označenie pasívneho hráča, ktorý nezvyšuje a kontrolujúceho mnoho kariet.

Cash Game
Hra pri stole o peniaze.

Cash Out
Opustenie hry a výmena žetónov na peniaze.

Check
Čakanie a skontrolovanie. Hráč nič nepodniká.

Check-raise
Čakanie a zvyšovanie stávky v rovnakom kole.

Chips
Žetóny do hry.

Clubs
Listy

Community cards
Karty nachádzajúce sa na stole, viditeľné pre všetkých hráčov.

Connectors
Dve po sebe idúce karty.

Continuation Bet
Opakované stavenie po zvýšení v predchádzajúcom kole.

Cowboys
Pár kráľov.

Cut-off
Miesto pri stole na hru pred rozdávajúcim.

Chop
Dohoda medzi hráčmi a rozdelení banku.

D

Dealer
Osoba rozdávajúca karty, rozdeľujúca bank a sledujúca hru.

Deck
Súprava kariet na hru. Pozostáva najčastejšie z 52 kariet.

Diamonds
Kára.

Double Up
Tzv. „Zdvojenie“. Stávka all-in (za všetky žetóny) a výhra, vďaka ktorej sa súčet vlastnených žetónov zdvojnásobuje.

Draw
Priberanie kariet s nádejou na posilnenie ruky a zostavenie silného variantu.

Drawing Dead
Priberanie kariet, ktoré i keď zlepšujú zostavu, tak rovnako nezaručujú výhru.

Drawing Hand
Ruka, v ktoré chýbajú príslušné karty do výherného variantu, napr. do strite´u alebo farby.

Ducks
Pár dvojok.

Deuces
Pár dvojok.

E

Early Position
Včasné miesto pri stole spôsobujúce, že v kole stávok hráč musí vykonať pohyb pred väčšinou iných hráčov pri stole.

F

Fifth Street
Piata karta spoločná pre všetkých hráčov, nazývaná tiež "river".

Fish
Veľmi slabý hráč.

Flat Call
Vstup bez zvyšovania.

Flop
Tri prvé karty spoločné pre všetkých hráčov.

Flush
Päť ľubovoľných kariet v jednej farbe.

Flush Draw
Priberanie do farby.

Fold
Rezignácia z ďalšej hry.

Four of a Kind
Štyri karty rovnakej hodnoty.

Fourth Street
Piata karta spoločná pre všetkých hráčov, nazývaná tiež "turn".

Free Card
Jedna zo spoločných kariet (turn alebo river), ktorú si môžete prezrieť bez stavenia.

Freeroll
Turnaj zdarma bez zápisného, ale so zaručenými odmenami.

Freezout
Turnaj, v ktorom po prehraní všetkých žetónov odpadáme z hry.

Full House
Tri karty rovnakej hodnoty (trojica) plus dve karty s rovnakou hodnotou (pár).

Full Table
Stôl, pri ktorom hrá 9 alebo 10 hráčov.

G

Grinding
Hra s minimálnym rizikom a skromnými ziskami po dlhý čas.

Gut Shot
Zloženie vnútorného strite´u po získaní príslušnej karty.

H

Heads-up
Hra, ktorej sa zúčastňujú iba dvaja hráči.

Hearts
Srdce.

Hi/lo
Hry s rozdelením banku medzi najvyššiu a najnižšiu kombináciu.

Hole Cards
Zakryté karty hráča.

Hooks
Pár dolníkov

I

Image
Určuje, ako akého hráča nás vnímajú ostatní hráči.

Implied Odds
Šance na výhru závislé od výsledku licitácie v ostatnej časti rozdania.

Inside Straight
Štyri karty, ktoré potrebujú jednu z prostredných kariet na zloženie strite'u.

J

Jackpot
Kumulovaný bank.

K

Kicker
Najvyššia dodatočná karta u hráčov, ktorí majú rovnakú kombináciu.

Kojak
Ruka držiaca kráľa a dolníka (K-J).

L

Ladies
Dve dámy.

Late Position
Neskoré miesto pri stole spôsobujúce, že v kole licitácie hráč vykonáva svoj pohyb po väčšine iných hráčov pri stole.

Limp
Pripojenie sa k banku prostredníctvom vstupu, a nie zvýšenie.

Long Shot
Usporiadanie ruky i napriek nie príliš veľkému počtu kariet zostávajúcich v balíčku.

Loose
Označenie hráča rozohrávajúceho veľmi veľa rozdaní.

M

Main Pot
Hlavný bank.

Maniac
Označenie veľmi agresívneho hráča rozohrávajúceho veľmi veľa rozdaní a silne zvyšujúceho.

Middle Position
Prostredné miesto pri stole – medzi pozíciami včasnou a neskorou.

Muck
Vyhodenie svojich kariet bez ukazovania ich hodnoty.

Minimum Buy-in
Najmenšia čiastka potrebná na začatie hry – minimálne zápisné.

Monster
Veľmi silná ruka.

N

No Limit
Hra bez limitu, v ktorej hráči môžu staviť ľubovoľné čiastky v každom kole licitácie.

Nuts
Najlepšia možná ruka na danej etape hry.

O

Odds
Percentuálna šanca na trafenie predpokladanej kombinácie.

Offsuit
Karty rôznych farieb.

On Tilt
Označenie hráča, ktorý v dôsledku emócií začína hrať horšie.

Open-ended Straight Draw
Usporiadanie štyroch po sebe idúcich kariet, pri ktorom na zloženie stire'u je potrebná dodatočná karta z jednej alebo druhej strany.

Outs
Počet kariet zostávajúcich v balíčku, ktoré môžu posilniť vašu ruku.

Overpair
Zakrytý pár, ktorý je vyšší než všetky karty na stole.

P

Pair
Dve karty rovnakej hodnoty.

Pocket Cards
Dve zakryté karty, ktoré hráč získal na začiatku rozdania.

Position
Miesto pri stole označované vo vzťahu k rozdávajúcemu hráčovi.

Pot
Bank peňazí alebo žetónov, o ktoré hrajú hráči.

Pot Limit
Hra, v ktorej je maximálna stávka rovná výške banku.

Pre Flop
Kolo licitácie pred vyložením flopu (troch prvých spoločných kariet).

Premium Hands
Najlepšie možné kombinácie kariet na ruke.

Q

Quads
Štyri karty rovnakej hodnoty.

R

Raise
Zvyšovanie predchádzajúcej stávky - zvýšenie.

Rake
Poplatok vyberaný kasínom za vedenie hry.

Read
Pokus o uhádnutie kariet hráča na základe jeho správania a skoršej hry.

Re-buy
Dokúpenie žetónov po ich prehraní v turnaji.

Re-raise
Prerazenie skoršieho zvýšenia.

River
Piata a posledná spoločná karta pre všetkých hráčov.

Rock
Označenie veľmi opatrného hráča, ktorý vstupuje do hry iba s veľmi silnými kartami.

Royal Flush
Postupka v jednej farbe od 10 po eso (A-K-Q-J-10). Najlepšia ruka v pokri.

Rush
Rad výhier.

S

Satelite
Menší turnaj, v ktorom je výhrou účasť vo väčšom turnaji.

Set
Trojica vytvorená z dvoch vlastných kariet a jednej spoločnej karty.

Shark
Veľmi dobrý, vyhrávajúci hráč.

Short-handed
Označenie hry, ktorej sa zúčastní menší počet hráčov (maximálne 6 osôb).

Short Stack
Hráč s malým počtom žetónov.

Showdown
Odkrytie dosiaľ zakrytých kariet a určenie víťaza.

Side Pot
Oddelený bank, o ktorý hrajú zostávajúci hráči, keď aspoň jeden z hráčov vstúpil all-in.

Slow Play
Hra, v ktorej hráč s veľmi silnou rukou pomaly zvyšuje a vťahuje ostatných hráčov do hry.

Small Blind
Tzv. „Malá povinná stávka“. Čiastka vkladaná do banku hráčom pred rozdaním kariet.

Spades
Piky

Split Pot
Remíza a rozdelenie banku.

Stack
Žetóny hráča dostupné do hry.

Steal the Blinds
Výhra malého banku skladajúceho sa výhradne z povinných stávok.

Straight
Postupka – päť po sebe idúcich kariet v ľubovoľných farbách.

Straight Flush
Postupka – päť po sebe idúcich kariet v jednej farbe.

Stuck
Hráč, ktorý prehráva.

Suited
Dve vlastné karty v rovnakej farbe.

T

Tell
Správanie hráča napovedajúceho, aké má karty.

Three of a Kind
Tri karty rovnakej hodnoty.

Tight
Označenie hráča, ktorý hrá málo rozdaní – vstupuje do hry s dobrými kartami.

Tilt
Označenie správania hráča, ktorý začína hrať horšie pod vplyvom emócií.

Tournament
Pokrový turnaj.

Trips
Trojica vytvorená z jednej vlastnej karty a dvoch spoločných kariet.

Turn
Štvrtá spoločná karta pre všetkých hráčov.

Two Pair
Ruka, ktorá drží dva rôzne páry.

U

Underdog
Osoba alebo ruka, ktorá má štatisticky malé šance na výhru.

Under the Gun
Miesto pri stole bezprostredne naľavo od hráča na Big Blind.

W

WPT
World Poker Tour – séria turnajov rozohrávaných v priebehu celého roku v rôznych kasínach, pokrových herniach a tiež on-line.

WSOP
World Series of Poker – najväčšia a najprestížnejšia séria pokrových turnajov.

 
Poker online ako začať?
Poker zadarmo
 
Top online poker herne
$88 ZADARMO pre všetkých nových hráčov!
Dodatočne 100 % bonus k prvému vkladu!
Freerolly, peňažné bonusy a ďalšie ceny.
Uvítací bonus €200. Poker zadarmo - €500 freeroll pre nových poker hráčov. Špeciálne turnaje freeroll a freezout a tiež atraktívne akcie.
Uvítací bonus 100% od prvej úhrady až do $500.
VIP klub s odmenami.
Široký výber hier i turnajov.
OnlinePokerAcademy.com nie je hazardný servis, operátor pokrovej herne ani usporiadateľom hier. Údaje publikované v internetovom servise OnlinePokerAcademy.com majú iba informatívny charakter a sú určené osobám majúcim trvalý pobyt, kde je hranie on-line celkom v súlade s právnymi predpismi.   Copyright © OnlinePokerAcademy.com
info@onlinepokeracademy.com
Pravidlá používania | Sitemap