Online Poker Academy - Pravidlá používania
Slovenčina
  Home Fenomén pokru Pravidla pokru Druhy hier Stratégie pokru Online poker herne Pokrový slovník  

Terms of service

OnlinePokerAcademy.com website is offered to you on the terms and conditions contained herein and your use of the OnlinePokerAcademy.com website constitutes your agreement to all such terms, conditions, and notices. OnlinePokerAcademy.com reserves the right to change the terms, conditions, and notices under which OnlinePokerAcademy.com website is offered without prior notice. You are responsible for regularly reviewing these terms and conditions.

OnlinePokerAcademy.com is not a gambling provider or operator. OnlinePokerAcademy.com is an informational website intended for people living permanently in countries where playing online poker games is in accordance with legal principles and regulations in force. The visitor of this website should check with their local jurisdiction about the legality of Internet poker before acessing OnlinePokerAcademy.com website.

The information provided on the OnlinePokerAcademy.com website is provided for informational purposes only and may contain typographical and/or technical errors or misstatements. The information provided on OnlinePokerAcademy.com website is for news and entertainment purposes only, and use of the information in violation of any federal, state, or local laws is prohibited.

OnlinePokerAcademy.com does not make any representation of any nature in regards to any other web site that you may access through the OnlinePokerAcademy.com website. OnlinePokerAcademy.com has no control over the content of any third-party website. Whenever you link to a third-party web site, it does not mean that OnlinePokerAcademy.com either endorses or accepts any responsibility for services provided by third-party web site.

UNDER NO CIRCUMSTANCE WILL OnlinePokerAcademy.com BE LIABLE TO ANY PARTY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL OR OTHER CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR ANY USE OF THE OnlinePokerAcademy.com WEBSITE, OR ON ANY OTHER HYPERLINKED WEBSITE, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF PROGRAMS OR OTHER DATA, EVEN IF OnlinePokerAcademy.com IS EXPRESSLY ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

OnlinePokerAcademy.com and other identifying graphical logos are trademarks of OnlinePokerAcademy.com. All contents of this web site are: Copyright OnlinePokerAcademy.com. All rights reserved. All other company, product or service names referenced herein are used for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners.

OnlinePokerAcademy.com makes no representations about the suitability of this information for any purpose. This publication is provided AS IS WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGEMENT.

 

Pravidlá používania

Zodpovednosť
OnlinePokerAcademy.com nie je hazardný servis, operátor pokrovej herne ani usporiadateľom hier. Údaje publikované v internetovom servise OnlinePokerAcademy.com majú iba informatívny charakter a sú určené osobám majúcim trvalý pobyt na území štátov, kde je hranie pokru on-line celkom v súlade s právnymi predpismi.

Redakcia, i napriek všetkej snahe o zaistenie kompletnosti, aktuálnosti a zhodnosti údajov prezentovaných na stránkach internetového servisu s faktickým stavom, nezaručuje ich správnosť, v súvislosti s čím nenesie žiadnu zodpovednosť za spôsob využitia prezentovaných údajov a následky z toho vyplývajúce.

Názory, analýzy a komentáre prezentované na stránkach internetového servisu môžu byť interpretované vyložene ako vyjadrenie osobných znalostí a názorov ich autorov. Obzvlášť nemôžu byť vnímané ako odporúčania. Internetový servis OnlinePokerAcademy.com nenesie zodpovednosť za rozhodnutia urobené na tomto základe a za ich následky.

Osoba využívajúca internetový servis OnlinePokerAcademy.com nesie plnú zodpovednosť za využívanie služieb a prezentovaných údajov.

Autorské práva
Právo používať, kopírovať a šíriť všetky údaje dostupné v internetovom servise OnlinePokerAcademy.com je vyhradené.

Využívanie údajov zo servisu na komerčné účely vždy vyžaduje písomný súhlas osoby zastupujúcej internetový servis OnlinePokerAcademy.com
Všetko kopírovanie a neoprávnené využívanie je zakázané.

Ochrana súkromia
Internetový servis OnlinePokerAcademy.com celkom rešpektuje právo na súkromie a na ochranu osobných údajov. Využívanie internetového servisu OnlinePokerAcademy.com nevyžaduje udávanie akýchkoľvek údajov užívateľa, ktoré by umožňovali jeho identifikáciu. Výnimkou môžu byť dodatočné služby, ktorých využívanie je dobrovoľné.

Internetový servis OnlinePokerAcademy.com si vyhradzuje právo zasielania neavizovaných správ osobám, ktorých kontaktné údaje vlastní a ktoré súhlasili s podmienkami používania internetového servisu OnlinePokerAcademy.com

Osoba využívajúca internetový servis OnlinePokerAcademy.com vyhlasuje, že sa zoznámila s podmienkami používania internetového servisu OnlinePokerAcademy.com a súhlasí s nimi.

OnlinePokerAcademy.com nie je hazardný servis, operátor pokrovej herne ani usporiadateľom hier. Údaje publikované v internetovom servise OnlinePokerAcademy.com majú iba informatívny charakter a sú určené osobám majúcim trvalý pobyt, kde je hranie on-line celkom v súlade s právnymi predpismi.   Copyright © OnlinePokerAcademy.com
info@onlinepokeracademy.com
Pravidlá používania | Sitemap